Mammothz

we're just gamers

ตอบแทน

0 ความคิดเห็น 78 อ่าน

Mona119

สมาชิกทั่วไป

67
กระทู้
27
ความคิดเห็น

1

ระดับสมาชิก: ?
100%

เลื่อนระดับ

ออนไลน์ 11 ชั่วโมง
หมายเลขสมาชิก 145377
โพสต์เมื่อ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 08:52 น.
เมื่อเราให้เราก็จะได้รับสิ่งตอบแทน 
ไม่ว่าจะเป็นคนที่เราเคยให้หรือจาก
คนอื่นที่เห็นว่าเราเป็นฝ่ายให้ความมี
น้ำใจของเราจะทำให้เราได้รับการ
ตอบแทนเสมอการให้และการรับ microgaming
จะทำให้เกิดความร่วมมือนักวิจัยเชื่อ
ว่าการมีส่วนร่วมในสังคมเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ

อ้างถึง

กรุณายืนยันว่าคุณไม่ใช่บอทหรือสแปม