Mammothz

we're just gamers

RulesOfSurvival-VIP

RulesOfSurvival-VIP

เกมส์
Rules Of Survival

เว็บไซท์

ประเภท
VIP

เวอร์ชั่น
63

สถานะ
ปกติ

เลือกแพ็คเก็จ

ราคา (พ้อย) ระยะเวลา เช่า
50 5 วัน
100 12 วัน
150 20 วัน
300 50 วัน

ข้อมูลโปรแกรม

อัพเดตล่าสุดเมื่อ 2019-11-28
ฟังก์ชั่นของเวอร์ชั่น VIP
- กรอบรอบตัวผู้เล่น (ESP 3D Box)
- แสดงชื่อผู้เล่น (ESP Name)
- แสดงระยะห่าง (ESP Distance)
- แสดงหลอดเลือด (ESP Health Bar)
- แสดงเส้นทางไปหาผู้เล่น
- จำกัดระยะมองเห็นผู้เล่น
- แสดงตำแหน่งสิ่งของ (ESP Item)
- แสดงเส้นทางไปหาสิ่งของ
- แสดงตำแหน่งพาหนะ (ESP Vehicle)
- แสดงเส้นทางไปหาพาหนะ
- จุดเป้ากลางจอ
- ล็อคเป้า (Aimbot)
- เลือกตำแหน่งล็อคเป้า (ลำตัว, หัว)
- เลือกปุ่มที่ใช้ล็อคเป้าได้
- แสดงกรอบเป้าหมายที่กำลังล็อคเป้า
- กดปุ่ม HOME เพื่อแสดงหรือซ่อนเมนูโปร

เวอร์ชั่น 5 แก้ไขปัญหาแลคกระตุกในเครื่องสเป็คต่ำแล้ว
**สำหรับเวอร์ชั่น PC เท่านั้น**

รูปตัวอย่างระบบที่รองรับ (ทดสอบแล้ว)
Windows 7
Windows 8
Windows 10